Ford

Ford Mustangi detailide kleepimine hõbedaseks ja oranžiks.