Hyundai

Hyundai Sonata ülekiletamine 3M 1080 Carbon Fiber Anthracite kilega.